शैक्षिक सत्र २०७४/०७५ को OJT सेमिनार सम्बन्धित सुचना

                                                                                             सुचना

शैक्षिक सत्र २०७४/०७५ मा यस इन्स्टिच्यूटमा अध्ययनरत र हाल OJT गरिरहेका बिद्यार्थीहरुको  OJT सेमिनार २०७५/११/२६ गते बिहान ठिक ७ बजेबाट यसै इन्स्टिच्यूटको सेमिनार हलमा संचालन हुने हुँदा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

-युक्त बिलास मर्हट्टा
प्रिन्सिपल
नमूना इन्स्टिच्यूट अफ् टेक्नोलोजी
राइनोताल चोक
भरतपुर-१२, चितवन ।
सम्पर्क नंः ९८५५०७५९६० र ९८५५०४६१३७

Address :-

Rhino Taal Chowk.

Bharatpur-12, Chitwan, Nepal.

Phone : +977-056-526795

+977-9845965960

E-mail nitcpltd@gmail.com

© 2017 Namuna Institute of Technology. All Rights Reserved. Designed By ioMelody Pvt. Ltd.